František Balogh
Stavebný cenár a kalkulant / Cost manager


Vyštudoval odbor Pozemné stavby. V oblasti oceňovania a tendrovania stavieb pôsobí od roku 2014. Počas tejto doby v odbore získal cenné skúsenosti na desiatkach stavebných projektov rôzneho druhu a veľkosti.

Má prehľad a znalosti od návrhu a prípravy projektu až po samotnú realizáciu stavby, vrátane technologických postupov a procesov výstavby.

"Našim poslaním je priniesť klientom čo najlepšiu službu s ohľadom na naplnenie ich požiadaviek, pričom ku každému projektu pristupujeme individuálne, profesionálne a zodpovedne. Som presvedčený o tom, že spokojný klient je znakom kvality poskytovaných služieb a zvyšuje úroveň celkovej reputácie, čím zároveň potvrdzuje náš pro-klientsky a odborný prístup." František Balogh