Často kladené otázky


  1. Čo je stavebný rozpočet?
Stavebný rozpočet je položkový súpis prác a dodávok materiálov spracovaný podľa štruktúry jednotlivých stavebných oddielov a cenníkov, ktorý obsahuje nasledovné stĺpce - kód a popis položky, mernú jednotku, množstvo, jednotkovú cenu a celkovú cenu. Stavebný rozpočet je veľmi dôležitou súčasťou každého plánovaného projektu, nakoľko je podkladom pre finančné plánovanie investície a dokáže investorovi/ stavebníkovi ušetriť nemalé peniaze.. Pomocou rozpočtu si viete vypočítať výšku potrebných financií a zároveň Vám slúži ako podklad pre kontrolu zrealizovaných dodávok a prác počas samotnej výstavby stavby, nakoľko viete koľko objemu dodávok Vaša stavba reálne obsahuje.
Čo je výkaz výmer?
Výkaz výmer má rovnakú štruktúru ako položkový rozpočet, avšak rozdiel je v tom, že je bez cien. Slúži ako podklad k výberovému konaniu subdodávateľov a stavebných firiem, ktorým ho rozpošlete a oni Vám ho vyplnia, t.j. spracujú Vám cenovú ponuku na realizáciu stavby. Následne si viete cenové ponuky oslovených firiem vyhodnotiť a porovnať rovnaký objem prác a dodávok, ktorý výkaz výmer obsahuje a budete si istí, že si niektorá firma nepridala do objemu dodávok a prác vyššie množstvo ako sa reálne má dodať.
Čo je ocenenie výkazu výmer?
Ocenenie výkazu výmer je doplnenie aktuálnych cien stavených prác a materiálov, teda spracovanie stavebného rozpočtu, ktorý určí predpokladanú cenu diela. Je možné, že máte k projektovej dokumentácii výkaz výmer bez cien, ale potrebujete vedieť koľko Vás bude projekt stáť a práve v tejto situácii potrebujete získať aktuálne ceny do výkazu výmer, aby ste si vedeli naplánovať buď výšku hypotéky/úveru alebo finančný plán na realizáciu projektu.
Čo znamená pojem stavebná časť rozpočtu?
Stavebná časť projektu obsahuje HSV práce - hrubá stavba a PSV práce, neobsahuje profesie.
Čo sú profesie?
Profesie sú odborné a špecializované práce, kam patria nasledovné časti - elektroinštalácia, zdravotechnika (voda, plyn, kanalizácia), vykurovanie, vzduchotechnika, iné špecializované práce. 
Čo je to hrubá stavba?
Hrubá stavba je rozsah diela, ktorý obsahuje nosnú konštrukciu stavby (skelet), zastrešenie stavby (strecha vrátane tepelných izolácií, hydroizolácií a strešného oplechovania), tepelné izolácie a hydroizolácie spodnej stavby.
Čo sú to PSV práce?
PSV práce obsahujú nasledovné časti - zateplenie fasády, vonkajšie povrchové úpravy, izolácie podláh, stien a stropov, potery, vnútorné povrchové úpravy, sadrokartónové konštrukcie, vonkajšie a vnútorné výplne otvorov (okná, dvere, brány), klampiarske/stolárske/zámočnícke výrobky, maľby a nátery.
Koľko stojí spracovanie stavebného rozpočtu?
Orientačnú cenu nájdete v našom cenníku a presnú cenu za spracovanie stavebného rozpočtu Vám radi pripravíme na mieru, keď nás kontaktujete a pošlete nám podklady k Vášmu projektu prostredníctvom formulára na stránke nižšie v sekcii Cenník.
Koľko trvá spracovanie stavebného rozpočtu?
Dĺžka spracovania stavebného rozpočtu závisí od veľkosti a náročnosti projektu. Orientačné doby dodania rozpočtu nájdete na stránke nižšie v sekcii Cenník