Orientačný cenník

Cena za spracovanie stavebného rozpočtu a výkazu výmer je individuálna a špecifická pre každý projekt, pretože závisí od architektonického návrhu, konštrukčného a materiálového riešenia, dispozície a rozmerov, ako aj od vonkajších faktorov, ktoré sa zohľadňujú nielen pri návrhu, ale aj pri oceňovaní a príprave stavby. Nižšie sú uvedené orientačné ceny pre výkaz výmer a rozpočet rodinného domu.


Cenu za vypracovanie rozpočtu Vám spracujeme na základe Vášho dopytu a zaslaných podkladov, ktoré nám môžete poslať cez formulár nižšie na tejto stránke alebo priamo cez kontaktný formulár

Popis služby Cena bez DPH
položkový výkaz výmer 300 EUR*
rozpočet pre rodinný dom 380 EUR*
rozpočet pre bytový dom na vyžiadanie*
rozpočet pre priemyselné a hospodárske objekty na vyžiadanie*
rozpočet pre komerčné objekty (nákupné centrá, polyfunkčné objekty) na vyžiadanie*

*uvedené ceny sú orientačné a bez DPH. Výsledná cena za spracovanie rozpočtu bude určená po preštudovaní zaslaných podkladov.

*uvedené ceny obsahujú spracovanie položkového rozpočtu, resp. výkazu výmer pre stavebnú časť, neobsahuje profesie (t.j. voda, plyn, ÚK, elektroinštalácia - silnoprúd a slaboprúd, vzduchotechnika, SHZ a pod.) 

Koľko trvá dodanie rozpočtu?
•  rodinný dom do 7 dní* 
•  bytový dom do 14 dní* 
•  väčšie stavby do 21 dní, resp. podľa dohody*
*uvedené doby dodania sú platné odo dňa prijatia objednávky

Vyžiadajte si cenovú ponuku na mieru